TZ2-CA

◄POWRÓT      ▼DÓŁ

tzm Aplikacja PC


Tester zabezpieczeń TZ2-CA jest jednofazowym przyrządem przeznaczonym do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych w miejscu ich zainstalowania oraz w laboratorium.

Urządzenie umożliwia wykonanie następujących badań:
 • sprawdzanie zabezpieczeń prądowych (do 50 A)
 • sprawdzanie zabezpieczeń napięciowych (do 150 V)
 • sprawdzanie zabezpieczeń różnicowych łącznie z charakterystykami stabilizacji i blokowania harmonicznymi (do 11-tej)
 • sprawdzanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych
 • sprawdzenie zabezpieczeń impedancyjnych, mocowych i kątowych (w których wystarczające jest jedno źródło napięcia)
 • sprawdzanie zabezpieczeń częstotliwościowych
 • sprawdzanie zabezpieczeń reagujących na wyższe harmoniczne
 • sprawdzanie zabezpieczeń od przemagnesowania transformatora

Powyższe specyfikacja nie wyklucza możliwości innych zastosowań urządzenia jako źródła sygnałów prądowych i napięciowego o regulowanej amplitudzie, częstotliwości i kącie przesunięcia fazowego oraz niżej podanych parametrach technicznych.

Parametry techniczne

 • napięcie zasilające: 230V, 50Hz
  • pobór mocy: < 500W
 • moc wyjściowa maksymalna:
  • źródło napięciowe WU: < 50 VA
  • źródło prądowe WI-25: < 70 VA
  • źródło prądowe WI-25/100: < 2 VA (z precyzyjną regulacją mA)
  • źródło prądowe WI-50: < 100 VA
 • zakresy regulacji:
  • źródło napięciowe WU: 0...150 Vrms (skok 1 Vrms)
  • źródło prądowe WI-25: 0... 25 Arms (skok 0. 1 Arms)
  • źródło prądowe WI-25/100: 0... 0,250 Arms (skok 1 mArms)
  • źródło "silnoprądowe" WI-50: 0... 50 Arms (skok 0.1 Arms)
  • kąta przesunięcia fazowego: -180...+179o (skok co 1 stopień)
  • generatora częstotliwości: 25...550Hz (skok 0.01 Hz)
  • częstotliwości harmoniczne: h1...h11
 • dokładność:
  • źródło napięciowe WU-150: 0.5%
  • źródło prądowe WI-50: 0.5%
  • źródło prądowe WI-25: 0.5%
  • źródło prądowe WI-25/100: 0.5%
  • generatora częstotliwości: h1...h11 - 0.5%...5%
  • harmoniczne - błąd fazy h1...h11: 1o...10o
 • wartość napięcia wyzwalającego:
  • układu pomiaru czasu: 4-250 Vdc
  • izolacja sieć - wzmacniacze: 5300 Vdc
  • izolacja sieć - PE: 2100 Vdc
  • izolacja wzmacniacze - PE: 2100 Vdc
  • izolacja WI-50/WI-25/WU-150: 1500 Vdc
 • masa testera: 17kg
  • zbocze narastające/opadające
  • zmiana (narastające/ opadające)
  • przycisk (start/stop)
  • komputer

Program komputerowy

Program TZ2C umożliwia sterowanie pracą testera TZ2C z poziomu komputera PC poprzez łącze RS-232. Aplikacja realizuje wszystkie funkcje, które dostępne są z poziomu panelu sterowania urządzenia. Ponadto dostarcza mechanizmy pozwalające na swobodniejsze operowanie parametrami i wynikami badań. Istnieje między innymi możliwość wcześniejszego przygotowania testu, przechwycenia wyników jak i eksportu wyników do pliku, co pozwala na zredukowanie czasu wykonywania badania, ułatwia pracę i czyni ją efektywniejszą.

Do pobrania

pdf Karta katalogowa

◄POWRÓT      ▲GÓRA